What does sustainable mean in relation to Quaning?

Updated: Dec 30, 2020

Quaning delivers sustainable results. We are very proud of that. But what exactly do we mean by that? Sustainable? That has to do with the environment, right? Also. And how we mean sustainable in relation to Quaning, we would like to explain in a triptych of blogs. This is the first blog in this series.

Meaning Sustainable guarantees people don’t fall back into old behavior, which tends to happen often when they are coached. This image represents definitions that best suit the word: sustainable. When we talk about sustainability at Quaning, the first meaning defines Quaning perfectly.

Fall back in old behavior

Durable: long lasting, little wear or spoilage. Helma Lieberwerth, the founder of Quaning, was a very experienced trainer/coach. She was so disappointed that after coaching people fell back into old behavior. Even though she and colleagues used renowned methodologies such as NLP and TA. She wanted to work with a methodology where she could deliver sustainable results: long lasting, durable. As a result of which the investment in time, money and energy would yield returns. Which would provide a solid foundation for clients to build on.

Solution She quickly understood that she had to find a solution for this herself. In 2008 she started her journey with a healthy dose of curiosity and result orientation. It became years of study, research, development, testing and fine-tuning. A very special time. This eventually led to a methodology that we can proudly say with confidence that it produces sustainable results: Quaning.
Quaning levert duurzaam resultaat op. Daar zijn we supertrots op. Maar wat bedoelen we daar nu precies mee? Duurzaam? Dat heeft toch met het milieu te maken. Ook. En hoe we duurzaam in relatie tot Quaning bedoelen lichten we graag toe in een drieluik van blogs. Dit is het eerste blog in deze reeks.


Betekenis Als je het woord duurzaam opzoekt in de Dikke van Dale, dan staat daar wat je in het beeld dat bij dit blog staat leest. Met alle aandacht voor het milieu ligt de laatste betekenis voor de meeste mensen het dichtst bij de associatie die zij bij duurzaam hebben. Als wij van Quaning het over duurzaam hebben, dan verwoorden de eerste en tweede betekenis precies wat we ermee bedoelen.

Terugvallen in oud gedrag Duurzaam: lang durend, weinig aan slijtage of bederf onderhevig. Helma Lieberwerth, de founder van Quaning, was een zeer ervaren trainer/coach. Ze baalde er enorm van dat mensen na coaching toch terugvielen in oud gedrag. Ook al gebruikten zij en collega’s gerenommeerde methodieken zoals bijvoorbeeld NLP en TA. Ze wilde met een methodiek werken waarbij ze duurzaam resultaat kon leveren: lang durend, blijvend. Waardoor de investering in tijd, geld en energie wél rendement zouden opleveren. Waardoor een solide basis zou worden opgeleverd waar klanten op door kunnen bouwen.

Oplossing Ze begreep al snel dat ze daar zelf een oplossing voor moest vinden. In 2008 startte ze haar reis met een gezonde dosis nieuwsgierigheid en doelgerichtheid. Het werden jaren van studie, onderzoek, ontwikkeling, testen en finetunen. Een heel bijzondere tijd. Die uiteindelijk leidde tot een methodiek waarover we met trots en vertrouwen kunnen zeggen dat het duurzaam resultaat oplevert: Quaning.33 views

Recent Posts

See All