Why is Quaning called Quaning?

Updated: Dec 9, 2020

It is a question that is occasionally asked to us. We asked the founder of Quaning, Helma Lieberwerth, to tell us about it so we can share the answer with you in this blog.

Return on investment Helma explains: “So it was in the summer of 2008 that I made the decision that something had to come that would result in a sustainable return on investment in time, money and energy in coaching. After completing a lengthy assignment, I started my research that autumn. Invisible I knew, inside, that the solution had to be in the invisible. And then at a different level than where methodologies such as NLP and TA do their work in the intangible. Other than how and where I once worked in from my paranormal therapy practice. When I came across that technology, which would later become the Quaning Communicator, the penny suddenly fell. This would be an important difference maker in achieving sustainable results. Investigation Then a long adventure started. Very briefly, I have investigated the operation of that technology, I have subsequently made it usable for use in the work of coaches, I have sought and found explanations and evidence of its operation. I tested the technology (with placebo effect and all), did pilots and used it myself in guiding my customers in achieving their goals. Subsequently I developed a methodology by which coaching really delivered sustainable results, and I started training others in this.

Quantum mechanics In the meantime, people asked me what it was called. I realized it had to have a name. It had to be something in the line of coaching, training, consulting. It was all that, and at the same time it was really different. So, it had to be a brand new name. One day Fred and I brainstormed about this. Almost at the same time, we said it should be called Quaning. The technology, and my view on people and personal growth, are both based on quantum mechanical principles. So, it had to be Quan. And just like coaching, training and consulting, with the 'ing', it became Quaning. So that's why Quaning is called Quaning.”

Het is een vraag die ons zo af en toe gesteld wordt. We hebben de founder van Quaning, Helma Lieberwerth, gevraagd om erover te vertellen, zodat we het antwoord met jullie kunnen delen in dit blog.


Rendement

Helma vertelt: “Het was dus in de zomer van 2008 dat ik de beslissing nam dat er iets moest komen waardoor de investering in tijd, geld en energie in coaching wel duurzaam rendement zou opleveren. Na het afronden van een langdurige opdracht startte ik in dat najaar mijn onderzoek. Onzichtbare

Ik wist, vanbinnen, dat de oplossing in het onzichtbare moest liggen. En dan op een ander niveau dan waar methodieken als NLP en TA hun werk doen in het niet-tastbare. Anders dan hoe en waar ik vanuit mijn praktijk voor paranormaal therapie ooit werkte in dat onzichtbare. Toen ik die technologie tegenkwam, die later de Quaning Communicator zou worden, viel opeens het kwartje. Dit zou een belangrijke verschilmaker zijn in het bereiken van duurzaam resultaat. Onderzoek Toen begon een jarenlang avontuur. Heel kort gezegd heb ik de werking van die technologie onderzocht, heb ik die vervolgens die bruikbaar gemaakt voor toepassing in het werk van coaches, heb ik verklaringen en bewijzen van de werking gezocht en gevonden. Ik heb de technologie getest (met placebo-effect en al), pilots gedaan en het zelf ingezet in de begeleiding van mijn klanten bij het bereiken van hun doelen. Vervolgens heb ik een methodiek ontwikkeld waardoor coaching echt duurzaam resultaat opleverde, en ben ik anderen daarin gaan opleiden.

Kwantummechanica In de tussentijd vroegen mensen me hoe het dan heette. Ik realiseerde me dat er een naam voor moest komen. Het moest iets zijn in de lijn van coaching, training, consulting. Het was dat allemaal ook, en tegelijkertijd was het écht anders. Er moest dus ook een nieuwe naam voor komen. Op een dag brainstormden Fred en ik hierover. Bijna op hetzelfde moment zeiden we dat het dan Quaning moest heten. De technologie, en mijn visie op mensen en persoonlijke groei, zijn beiden gebaseerd op kwantummechanische principes. Kwantum dus, en met onze internationale ambitie werd dat Quan. Met net als bij coaching, training en consulting, de ‘ing’ erachter, werd het Quaning. Dus daarom heet Quaning Quaning.”

37 views

Recent Posts

See All