Sylvia Heistek about Quaning

Updated: Dec 9, 2020

Sylvia Heistek has been guiding her clients with Quaning since 2013. She is therefore the 'oldest' Quaner. In this blog Sylvia talks about what Quaning means for her and her customers.

Puzzle pieces For the sake of convenience, if we imagine life as countless puzzle pieces, it may be that those pieces are out of place. People experience this both privately and in work. Me too. Positive experience After my own positive experience, I got the opportunity to work with Quaning in 2013. Quaning ensures that the puzzle pieces in your life are brought together. In place It makes you aware of the value you add, your intention of being. And it ensures that the specific way in which you do this is visible to yourself and to your environment. Then you experience that you are in the right place. And that makes living and working in the 21st century fun, really fun.

Sinds 2013 begeleidt Sylvia Heistek haar klanten met Quaning. Ze is daarmee de 'oudste' Quaner. In dit blog vertelt Sylvia over wat Quaning voor haar en haar klanten betekent.


Puzzelstukjes

Als we voor het gemak 😉 het leven voorstellen als ontelbare puzzelstukjes kan het zo zijn dat die stukjes niet op hun plek zijn. Dat ervaren mensen zowel in privé sfeer als in werk. Ook ik. Positieve ervaring

Na een eigen positieve ervaring kreeg ik in 2013 de kans om met Quaning te gaan werken. Quaning zorgt dat de puzzelstukjes in je leven bij elkaar worden gebracht. Op z'n plek Het maakt je bewust van de waarde die je toevoegt, je zijnsintentie. En het zorgt dat die specifieke wijze waarop jij dat doet zichtbaar wordt voor jezelf en voor je omgeving. Dan ervaar je dat je op je plek bent. En dat maakt leven en werken in de 21ste eeuw leuk, echt leuk.


39 views

Recent Posts

See All