Quaning = high quality and innovation

Updated: Dec 9, 2020

Agnes van Duuren says “Quaning is a great tool and a genius of applied science”. Curious to know why? Read this blog to learn more.“With a work experience of more than 30 years with working and realizing interventions in the same areas in which Quaning operates, I find it a real pleasure to experience that 'the old working' in the guidance of people from psychoanalysis and psychocatharsis in most cases can make way for Quaning. The results, that are achieved in a way that has low impact for the client, are so good, reliable and beautiful that I allow every person to gain an experience with it. Helma Lieberwerth, the founder of Quaning, does everything she can to train good Quaners, to organize refresher days and intervision meetings and to give them proper substance, to support Quaners in the work where required.“
Agnes van Duuren: "Quaning is een geweldig tool en geniale toegepaste wetenschap". Benieuwd waarom? Lees deze blog voor meer informatie.Met een werkervaring van meer dan 30 jaar met werken en interventies bewerkstelligen in dezelfde gebieden als waarin Quaning opereert, vind ik het een waar genot om te ervaren dat ‘het oude werken’ in de begeleiding van mensen vanuit de psychoanalyse en psychocatharsis in de meeste gevallen plaats kan maken voor Quaning. De resultaten die bereikt worden op een voor de cliënt weinig belastende manier zijn zo goed, betrouwbaar en mooi, dat ik het op zich elk mens gun een ervaring ermee op te doen. Helma Lieberwerth, de ontwikkelaar van Quaning doet er alles aan om goede Quaners op te leiden, om nascholingsdagen te organiseren en goede invulling te geven, om Quaners in het werk te ondersteunen daar waar dat gevraagd wordt.
17 views