Quaning communicator: fast and sustainable results

In the previous two blogs in this triptych, we have already explained important aspects that ensure the sustainable results of Quaning. This blog is about the most important difference maker, the Quaning Communicator.

When Helma wanted to find a way to achieve sustainable results from guidance, she knew that the solution lay in the invisible layers. As a shaman she was used to connecting with that. The causes and answers were found at a deeper level.


She wanted to make these layers accessible to many more people, to give words to it, in a down-to-earth way. When she came into contact with technology used in natural medicine, which analyzed those invisible layers and offered solutions, the penny dropped. Such technology should also be able to work when it comes to organizations and personal emotions, she assumed. It was the start of years of research and development of a database that could be used in such technology, addressing these topics. This resulted in the Quaning Communicator.

The Quaning Communicator enables objective access to the information field. There are the dimensions where causes are at the core and can be permanently resolved. The Quaning Communicator works on the basis of quantum mechanical principles. Within seconds, objective, spot-on analyzes appear on the screen. The intervention module offers solutions directly in the field of personal information. So that people think and act naturally as it essentially suits them.

Together with the way in which the method is set up, this ensures fast and sustainable results, where Quaners give a lifelong guarantee with all confidence and pleasure.

In de vorige twee blogs in dit drieluik hebben we al belangrijke aspecten uitgelegd die zorgen voor de duurzame resultaten van Quaning. Deze blog gaat over dé belangrijkste verschilmaker, de Quaning Communicator.

Toen Helma een manier wilde vinden om duurzaam resultaat van begeleiding te bewerkstelligen, wist ze dat de oplossing lag in de onzichtbare lagen. Als sjamaan was ze gewend om daar verbinding mee te maken. Daar werden oorzaken en antwoorden op diepliggend niveau gevonden.

Ze wilde de toegang tot deze lagen voor veel meer mensen toegankelijk maken, daar woorden aan kunnen geven, op een down-to-earth manier. Toen ze in aanraking kwam met technologie die in de natuurgeneeskunde werd gebruikt, die in die onzichtbare lagen analyses maakte en oplossingen bood, viel bij haar het kwartje. Zulke technologie zou ook moeten kunnen werken als het gaat om organisaties en persoonlijke emoties, veronderstelde ze. Het was de start van jaren van onderzoek en ontwikkeling van een database die deze onderwerpen adresseert en die gebruikt kon worden in dergelijke technologie. Het resulteerde in de Quaning Communicator

De Quaning Communicator maakt een objectieve toegang tot het informatieveld mogelijk. Daar zijn de dimensies waar oorzaken zich in de kern bevinden en duurzaam opgelost kunnen worden. De Quaning Communicator werkt dat op basis van kwantummechanische principes. Binnen enkele seconden verschijnen er objectieve, spot-on analyses op het scherm. De interventiemodule zorgt voor oplossingen direct in het persoonlijk informatieveld. Zodat mensen vanzelfsprekend denken en doen zoals dat van nature bij hen past. Samen met de manier waarop de methodiek is ingericht, zorgt dat voor snel en duurzaam resultaat, waar Quaners met alle vertrouwen en plezier levenslang garantie geven.

12 views

Recent Posts

See All