NLP vs Quaning

Updated: Dec 9, 2020

First of all, I love NLP. I have trained and coached for years on the basis of among other things NLP. I am very grateful to its developers. And yet, I kept noticing that there had to be something that would deliver even more to my clients.

Giving words

Quite a long time ago I did an HBO training for paranormal therapist. I did that training mainly because I wanted to be able to give words to what I did for the clients in my practice for paranormal therapy. Also in my second year I had become little wiser in that area. When I talked about this with Ton van Pelt, who was a conversation skills teacher there at the time. He put me on the trail of NLP.


NLP trainings

What I read about it appealed to me. I attended information meetings of NLP training institutes. I noticed that there were many different approaches: traditional NLP or a bit removed from the original idea, business-oriented or more privately oriented, focus on theoretical knowledge or practice-oriented. The atmosphere per institute also differed considerably. I chose an institute and within a year and a half I did the NLP Practitioner, NLP Master Practitioner and the NLP Trainers program. After that I assisted for another year at a second training institute where they had a different approach.


Practice

I immediately applied what I learned in my practice. Very fun to do. My practice for paranormal therapy naturally turned into a coaching practice. When I was scouted during the NLP Trainer training by one of the assistants with her own training agency, I also started providing training based on NLP within organizations. That went great. Eye openers for the participants every time.

Interventions

In coaching from NLP it was important to always choose the right interventions. Of course, I was trained in that: communication model, observation positions, logical levels, value hierarchy, convict change, timeline therapy, and much more. I have used them day after day for years. I know them through and through. Super fun to do, and yet ...

Now I understood why

I noticed that hardly any lasting results were achieved. When, during the development of Quaning, I stumbled upon the model of the 12 dimensions of the German theoretical physicist Burkhard Heim, I understood why. NLP mainly works on the dimensions 1 to 6. It is about visible and perceptible results/behavior and about thoughts. With the logical levels you look at a person's mission and identity. So you then could say that you, as a coach, work in dimensions 7 and 8. That might be the case, and usually you deal with the living mechanism that makes choices based on information that still contains life lessons for someone. In this way, that living mechanism does everything it can to keep someone within the confidence of that information. After all, it is classified as safe. As a result, among other things, someone seems to take steps during the coaching, but as soon as life takes its course again, he will notice at a good moment that he is doing as usual again. In fact, he often experiences even more impactful that which he just wanted to get rid of.


Beyond NLP

And that has everything to do with the information in the personal information field that has to be changed to get different and sustainable results in someone's life. This is most effective when it is objectively analyzed around which theme information in the personal information field needs to be changed and when the information is changed directly in those dimensions 7 and 8. And that all happens in Quaning with the technology we use, the Quaning Communicator. One of the important parts in the methodology that ensures that Quaning goes beyond NLP.Vooropgesteld, ik houd van NLP. Ik heb jarenlang getraind en gecoacht op basis van onder andere NLP. Ik ben de ontwikkelaars ervan heel dankbaar. En toch bleef ik merken dat er iets moest zijn dat mijn cliënten nog meer zou opleveren.


Woorden geven

Best wel lang geleden deed ik een HBO-opleiding voor paranormaal therapeut. Ik deed die opleiding vooral omdat ik woorden wilde kunnen geven aan wat ik deed voor de cliënten in mijn praktijk voor paranormaal therapie. Ook in het tweede jaar van de opleiding was ik op dat vlak maar weinig wijzer geworden. Toen ik daarover sprak met Ton van Pelt, die daar destijds gespreksvaardigheden docent was. Hij bracht me op het spoor van NLP.


NLP opleidingen

Wat ik erover las sprak me aan. Ik bezocht informatiebijeenkomsten van NLP-opleidingsinstituten. Ik merkte dat er veel verschillende insteken waren: traditioneel NLP of een stuk verwijderd van het originele idee, zakelijk of meer particulier gericht, focus op theoretische kennis of juist praktijkgericht. De sfeer per instituut verschilde ook behoorlijk. Ik koos een instituut en deed binnen anderhalf jaar de NLP Practitioner, NLP Master Practitioner en de NLP Trainersopleiding. Daarna heb ik nog een jaar geassisteerd bij een tweede opleidingsinstituut waar ze een andere aanpak hadden..

Interventies

In de coaching vanuit NLP was het belangrijk om steeds weer de juiste interventies te kiezen. Daar was ik natuurlijk in opgeleid: communicatiemodel, waarneemposities, logische niveaus, waardenhiërarchie, ombuigen van overtuigingen, timeline therapy, en nog veel meer. Ik heb ze jarenlang dag in dag uit ingezet. Ik ken ze door en door. Superleuk om te doen, en toch …

Toen begreep ik waarom

Ik merkte dat er nauwelijks duurzaam resultaat bereikt werd. Toen ik tijdens de ontwikkeling van Quaning op het model van de 12 dimensies van de Duitse theoretisch natuurkundige Burkhard Heim stuitte, begreep ik waarom. NLP werkt voornamelijk op de dimensies 1 tot en met 6. Het gaat over zichtbaar en waarneembaar resultaat/gedrag en over gedachten. Met de logische niveaus kijk je onder andere naar de missie en identiteit van een persoon. Je zou dus kunnen zeggen dat je dan als coach in de dimensies 7 en 8 werkt. Dat kan, en meestal deal je dan met het leefmechanisme dat keuzes maakt op basis van informatie die nog levenslessen voor iemand bevat. Daarmee doet dat leefmechanisme er alles aan om iemand binnen het vertrouwde te houden van die informatie. Die is ten slotte als veilig geclassificeerd. Met onder andere als gevolg dat iemand tijdens de coaching stappen lijkt te zetten, maar zodra het leven weer zijn beloop heeft, hij op een goed moment weer merkt dat hij weer doet zoals vanouds. Sterker nog, hij vaak nog impactvoller dát ervaart waar hij nu juist vanaf wilde.


Verder dan NLP

En dat heeft alles te maken met de informatie in het persoonlijk informatieveld die veranderd moet worden om ander en duurzaam resultaat in iemands leven te krijgen. Dat gebeurt het meest effectief als objectief geanalyseerd wordt rondom welk thema informatie in het persoonlijk informatieveld veranderd moet worden en de informatie veranderd wordt direct in die dimensies 7 en 8. En dat gebeurt nu in Quaning met de technologie die we gebruiken, de Quaning Communicator. Eén van de belangrijke onderdelen in de methodiek die ervoor zorgen dat Quaning verder gaat dan NLP.


49 views

Recent Posts

See All