How Quaning originated

Updated: Dec 9, 2020

The idea for Quaning originated 12 years ago. I noticed that far too much time, money and energy was being wasted in the coaching industry and it had to be done differently. My goal was to find a solution to deliver fast and sustainable coaching results.

For decades I worked as a trainer and coach within all kinds of organizations, corporates, SMEs and for the self-employed. For my training and coaching I used Neuro Linguistic Programming and Transactional Analysis in combination with my experience as a shaman and as a paranormal therapist: a practical, down-to-earth approach that was successful. I trained many other trainers, coaches and consultants so that they could train and coach as I did. I also supervised their work.


Frustration

Despite the beautiful methods we worked with, I became more and more frustrated and so did other fellow coaches and trainers. People kept falling back into old behavior. When I came back to an organization after a while, they told me that it really helped and that they really liked it. But... it was actually 'business as usual' again. It had been so busy, the usual work had to be done, colleagues had been sick and so on. In other words, where do you get the time to get to work with what you've learned?

You can see these remarks as excuses, but I understood them. That's the way it goes and I started to resent them more and more, because what was the point of my work? Was it worth all the time, money and energy invested in it, both by clients and by me? These questions kept me pretty busy. Surely there had to be a solution to this?


Solution

On a sunny late summer day in 2008 I made a decision after consultation with Fred. If I was so annoyed by this, if it frustrated me so much, I could stick with it, but I could also do something about it and take the plunge. I had chosen the latter. From the autumn of that year I spent most of my time developing a solution. From what we later called Quaning: the guidance methodology that does deliver quick and sustainable results from guidance. It turned out to be quite an adventure, I can tell you. Luckily one that, given the results, is totally worth it!Het idee voor Quaning is 12 jaar geleden ontstaan. Ik merkte dat er veel te veel tijd, geld en energie werd verspild in de coaching industrie en dat het anders moest. Mijn doel was om een oplossing te vinden voor snelle en duurzame coachings resultaten.Training en coaching

Decennialang heb ik gewerkt als trainer en coach binnen allerlei organisaties, corporates, MKB's en voor zelfstandigen. Voor mijn training en coaching heb ik gebruik gemaakt van Neuro Linguïstisch Programmeren en Transactionele Analyse in combinatie met mijn ervaring als sjamaan en als paranormaal therapeut: een praktische, nuchtere aanpak die succesvol was. Ik heb veel andere trainers, coaches en consultants getraind, zodat zij konden trainen en coachen zoals ik dat deed. Ook heb ik hen in hun werk begeleid.


Frustratie

Ondanks de mooie methodieken waarmee we werkten, raakte ik steeds meer gefrustreerd en dat gold ook voor andere collega-coaches en -trainers. Mensen vielen steeds weer terug in oud gedrag. Toen ik na een tijdje terugkwam bij een organisatie, vertelden ze me dat het echt hielp en dat ze het erg leuk vonden. Maar ... het was eigenlijk weer 'business as usual'. Het was zo druk geweest, het gebruikelijke werk moest gedaan worden, collega's waren ziek geweest en ga zo maar door. Met andere woorden, waar haal je de tijd vandaan om aan de slag te gaan met wat je hebt geleerd? Je kunt deze opmerkingen als excuses zien, maar ik begreep ze. Zo gaat dat en ik begon er steeds meer van te balen, want wat was het nut van mijn werk? Was het alle tijd, geld en energie waard die erin geïnvesteerd werd, zowel door klanten als door mij? Deze vragen hielden me behoorlijk bezig. Daar moest toch een oplossing voor komen?


Oplossing

Tot ik op een zonnige nazomerse dag in 2008 een besluit nam na overleg met Fred. Als ik hier zo van baalde, als het me zo frustreerde, dan kon ik daarin blijven hangen, maar ik kon er ook iets aan gaan doen en de sprong wagen. Voor dat laatste had ik dan ook gekozen. Vanaf de herfst van dat jaar heb ik jarenlang het grootste deel van mijn tijd besteed aan het ontwikkelen van een oplossing. Van wat we later Quaning hebben genoemd: de begeleidingsmethodiek die wel snel en duurzaam resultaat van begeleiding oplevert. Het bleek een heel avontuur, kan ik je vertellen. Gelukkig één die, gezien de resultaten, dat helemaal waard is!


99 views

Recent Posts

See All