How do you achieve sustainable results with Quaning?

Updated: Jan 27

As a Quaner you deliver sustainable results. You confidently give your customer a lifelong guarantee on the sustainable achievement of his goal. That means: once achieved, always achieved. Customers who fall back into old behavior are things of the past. In this second blog in the triptych about sustainability in relation to Quaning, we explain a few important elements that ensure this.

Methodology

Quaning has proven to be a successful methodology. In the procedures to be followed, from the very first introduction to the last document that a Quaner sends after the closure of the program, all is worked out and aimed at achieving that sustainable result.

Craftsmanship

In addition to following the procedures, the Quaner is trained to use his own sensory acumen to guide his customer. Seeing, hearing and experiencing what is communicated beyond what we are used to observing usually, allows the Quaner to perform even better management on the program.PS Have you read the previous blog about what we mean by sustainability in relation to Quaning?

Als Quaner lever je duurzaam resultaat. Je geeft jouw klant met vertrouwen levenslang garantie op het duurzaam bereiken van zijn doel. Dat betekent: eens bereikt, altijd bereikt. Klanten die terugvallen in oud gedrag, dat behoort tot de verleden tijd. In dit tweede blog in de drieluik over duurzaam in relatie tot Quaning, lichten we een paar belangrijke elementen toe die daarvoor zorgen.


Methodiek Quaning is een gebleken succesvolle methodiek. In de te volgen procedures is vanaf de allereerste kennismaking tot aan het laatste document dat een Quaner verstuurd na de afsluiting van het program, alles uitgewerkt en gericht op het bereiken van dat duurzame resultaat.

Vakmanschap De Quaner is opgeleid om naast het volgen van de procedures, vooral ook zijn eigen zintuiglijke scherpzinnigheid in te zetten om zijn klant te begeleiden. Zien, horen en ervaren wat er nog meer gecommuniceerd wordt dan dat we gewend zijn om gewoonlijk waar te nemen, maakt dat de Quaner nog beter management op het program kan uitvoeren. PS Heb je het vorige blog over wat we bedoelen met duurzaam in relatie tot Quaning al gelezen?
30 views

Recent Posts

See All