Recognition sustainability Quaning-RGprogram

Updated: May 17PRESS INFORMATION

PRIMEUR:

ESF GRANT AWARDED FOR Quaning-RGprogram

Finenzo Zaanstad used Quaning for sustainable employability of employees

Maarssen, 24th of July 2017 – Sick and burnt-out employees are a huge expense for employers. The Sustainable Employability subsidy scheme was created to keep people healthy and vital at work for longer. Employers can receive subsidies for activities that contribute to the sustainable employability of their employees. Team Finenzo Zaanstad was guided by De Succeswinkel through a "Quaning-RGprogram" and was awarded the subsidy for this.


The application for the subsidy was made in consultation with Lydia Gitsels, specialist in subsidies from Nova Connect, and Sylvia Heistek, owner of De Succeswinkel. After approval, Sylvia Heistek guided the team for seven weeks towards the predetermined goal of having each team member make an impactful positive contribution to the operating result from an entrepreneurial perspective. The fact that it was awarded the subsidy for this project is seen by the licensing organization Licentrix - of which De Succeswinkel is affiliated - as recognition of Quaning as a successful method to increase sustainable employability.


Increased individual independence

At the end of the project, the individual independence, visibility and the quality of the employees at Finenzo Zaanstad have been significantly increased. Each team member now contributes to the team result directly from his talents. The team has become self-managing. Owner Baldwin Stuvel of Finenzo Zaanstad: “I was a bit skeptical beforehand. What else could she tell me, I thought. During the program I heard myself tell. Obviously, it brought me closer to what I am good at.”

De Succeswinkel

De Succeswinkel guides ambitious people and organizations to successful results. The starting point is that success arises as a result of who you are and what suits you. To help people get into 'the flow', De Succeswinkel uses the Quaning method. An innovative way of coaching, to achieve work-related goals within a maximum of seven weeks. A guarantee is given on the sustainable achievement of the end result.

About the grant

With the subsidy scheme ESF Sustainable Employability (ESF 2014-2020), the government wants to keep people in work longer and increase the productivity of workers. Last week it was announced that the subsidy scheme will be reopened this autumn. State Secretary Jette Klijnsma (SZW) is again making € 12.5 million available for projects to keep workers healthy and vital at work for longer. Employers can apply for a subsidy from 25 September 2017 via the subsidy portal at https://www.agentschapszw.nl/aanvragen.

More information: www.desucceswinkel.nl en www.licentrix.com, www.novaconnect.nl en www.finenzozaanstad.nl

==============================================================

End press information. Maarssen, 24th of July 2017


Note for editors:

For more information, please contact


Licentrix Fred Lentz (flentz@licentrix.com)

Telefoon: 00 31 30 227 18 47

Erkenning duurzaamheid Quaning-RGprogram


PERSINFORMATIE

PRIMEUR:

ESF SUBSIDIE TOEGEKEND VOOR Quaning-RGprogram

Finenzo Zaanstad zette Quaning in voor duurzame inzetbaarheid medewerkers

Maarssen, 24 juli 2017 – Zieke en opgebrande werknemers leiden tot een enorme kostenpost voor werkgevers. Om mensen langer gezond en vitaal aan het werk te houden, is de subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid in het leven geroepen. Werkgevers kunnen subsidie ontvangen voor activiteiten die bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van hun werknemers. Team Finenzo Zaanstad liet zich door De Succeswinkel begeleiden middels een ‘Quaning-RGprogram’ en kreeg hiervoor de subsidie toegekend.


De aanvraag voor de subsidie werd in samenspraak gedaan met Lydia Gitsels, Specialist in Subsidies van Nova Connect en Sylvia Heistek, eigenaar van De Succeswinkel. Na goedkeuring begeleidde Sylvia Heistek het team zeven weken op het vooraf gestelde doel om ieder teamlid vanuit ondernemerschap een impactvolle positieve bijdrage te laten leveren aan het bedrijfsresultaat. Dat zij de subsidie kreeg toegekend voor dit project, ziet de licentieorganisatie Licentrix – waar De Succeswinkel bij is aangesloten – als erkenning van Quaning als succesvolle methodiek om duurzame inzetbaarheid te vergroten.


Individuele zelfstandigheid vergroot

Aan het einde van het project is de individuele zelfstandigheid, zichtbaarheid en het naar eigen kwaliteit handelen van de werknemers bij Finenzo Zaanstad significant vergroot. Elk teamlid draagt nu direct vanuit zijn talenten bij aan het teamresultaat. Het team is zelfsturend geworden. Eigenaar Baldwin Stuvel van Finenzo Zaanstad: “Vooraf was ik een beetje sceptisch. Wat zou zij mij nog kunnen vertellen, dacht ik. Tijdens het program hoorde ik het mezelf vertellen. Het bracht mij vanzelfsprekend én beter in verbinding met waar ik goed in ben.”


De Succeswinkel

De Succeswinkel begeleidt ambitieuze mensen en organisaties naar succesvol resultaat. Uitgangspunt daarbij is dat succes ontstaat als gevolg van wie je bent en wat bij je past. Om mensen te helpen in ‘de flow’ te komen, maakt De Succeswinkel gebruik van de methodiek Quaning. Een innovatieve manier van begeleiden, om werkgerelateerde doelen binnen máximaal zeven weken te bereiken. Daarbij wordt garantie gegeven op het duurzaam bereiken van het eindresultaat.


Over de subsidie

Met de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid (ESF 2014-2020) wil de overheid mensen langer aan het werk houden en de arbeidsproductiviteit van werkenden vergroten. Vorige week werd bekend gemaakt dat de subsidieregeling dit najaar opnieuw wordt opengesteld. Staatssecretaris Jette Klijnsma (SZW) stelt opnieuw € 12,5 miljoen beschikbaar voor projecten om werkenden langer gezond en vitaal aan het werk te houden. Werkgevers kunnen vanaf 25 september 2017 subsidie aanvragen via het subsidieportaal op https://www.agentschapszw.nl/aanvragen.


Meer informatie: www.desucceswinkel.nl en www.licentrix.com, www.novaconnect.nl en www.finenzozaanstad.nl

==============================================================

Einde persinformatie. Maarssen, 24 juli 2017


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met


Licentrix Fred Lentz (flentz@licentrix.com)

Telefoon: 030 – 227 18 47

22 views

Recent Posts

See All